Koučink

Koučování zaměřené na vlastní efektivitu a cíle je skvělým nástrojem pro práci s pracovním týmem i jednotlivci. Koučování probíhá formou rozhovoru s jasnými pravidly a prochází několika sezeními, při kterých se zaměřujeme na vytváření strategií a na jednotlivé kroky vedoucí k cíli. Za nejefektivnější považujeme 3 a více koučovacích sezení. Standardní délka koučovacího sezení je 90 minut s periodou 2 – 3 týdnů. 

 

Koučování přináší:
 

- změnu úhlu pohledu na konkrétní situaci,

- individuální řešení a přístup, vlastní sebeuvědomění,

- rovnováhu v pracovní i osobní oblasti života,

- efektivnější řešení konfliktních situací,

- podporu pro rozhodnutí a přijímání změn,

- univerzální nástroj pro rozvoj manažerských dovedností,

- účinná řešení pro zlepšení komunikace na všech úrovních.

 

Naši koučové jsou certifikovaní v rámci mezinárodní certifikace ICF. Mají více jak pětiletou praxi v oboru a neustále se vzdělávají v nových trendech. Udržují vysoký standard nabízených služeb a samozřejmostí je dodržování základních principů a pravidel. Mají vysokou míru integrity, jsou sebevědomí, jsou skvělí komunikátoři, jsou oddaní druhým, jsou nápadití a dokáží koučovat i v anglickém jazyce.

 

Našimi profesionálními kouči jsou:

Tereza Valášková

Katka Košková

Michal Šusták

 

Naše služby

ico

Permanent Placement
 

Prostřednictvím služby Permanent Placement Vám pomůžeme získat kvalitní kandidáty na hlavní pracovní poměr dle předem stanovených požadavků.

Více o službě
ico

Zprostředkování zaměstnání pro uchazeče

Uchazečům o zaměstnání garantujeme pestrý výběr pracovních pozic napříč jednotlivými obory. V rámci bezplatných odborných konzultací Vám pomůžeme nejen s jejich výběrem, ale připravíme Vás
i na setkání se zaměstnavatelem
a poskytneme objektivní doporučení.

Více o službě
ico

Interim management
 

V rámci Interim managementu pomáháme řešit okamžité personální potřeby pro specifické úkoly nebo projekty na přesně definovaný časový úsek.

Více o službě
ico

Assessment centra 
 

Pomocí AC uvidíte kandidáta „v akci“, odhalíte jeho reakce na specifické pracovní podmínky, jeho orientaci na výsledek, schopnost vést lidi a mnohé další. Můžete tak snadněji posoudit, zda jeho kompetence odpovídají Vašim požadavkům na danou pozici.

Více o službě
ico

Koučink
 

Pomocí koučinku pracujeme s potenciálem daného člověka. Koučování pomáhá dojít efektivněji ke stanoveným cílům, podporuje překonávat pracovní překážky, vnímá individualitu jednotlivce a z ní čerpá podmínky k dalším krokům.

Více o službě
ico

Školení
 

Pravidelné vzdělání a rozvoj zaměstnanců je jedním z faktorů určující jejich výkonnost a produktivitu. Cílem této služby je vytvořit předpoklady pro účinné a efektivní plnění zadaných úkolů podniku.

 

Více o službě
ico

Prověřování technických znalostí uchazečů

Nejen pro samotné uchazeče, ale i pro již stálé zaměstnance nabízíme otestování jejich technických znalostí včetně případného doškolení na míru dle požadavků a potřeb.

 

Více o službě
ico

Outplacement
 

V rámci této služby poskytujeme profesionální podporu zaměstnancům
při žádoucím i nežádoucím odchodu ze zaměstnání. Pomáháme lépe se zorientovat na trhu práce a najít nové zaměstnání dle konkrétních požadavků.

Více o službě
ico

Návrh komplexního HR řešení pro společnosti

Poskytujeme komplexní revizi včetně nastavení personálních procesů ve Vaší společnosti na míru dle potřeb.

Více o službě
ico

Individuální Development centrum (DC)

DC je spolehlivá moderní metoda, která mapuje Vaše kompetence a následně umožňuje nastavení plánu Vašeho dalšího karierního rozvoje.

 

Více o službě