Individuální Development centrum (DC)

DC pro jednotlivce realizujeme jako půldenní program, v jehož průběhu účastníci absolvují modelové situace, případové studie, profesní a osobnostní test a behaviorální pohovor. Všechny části DC mapují ty kompetence, na kterých se s námi dopředu domluvíte na základě své osobní objednávky (mezi nejčastěji sledované kompetence patří vedení lidí, spolupráce, rozhodování atd.).

Výstupem z DC je komplexní zpráva, ve které najdete zpětnou vazbu všech částí DC, analýzu silných a slabých stránek a návrh dalšího rozvoje. Plán rozvoje je sestavený na základě Vašich preferovaných metod učení se.

 

DC pro Vás bude užitečné pokud:

-      se chcete v zaměstnání posunout na vyšší pozici,

-      se chcete dále rozvíjet, ale nevíte, kde začít a na co se zaměřit,

-      chcete znát nezávislý pohled na svou osobu a zvýšit svoji míru sebereflexe,

-      se chcete zábavnou formou naučit něco nového o sobě,

-      chcete odstranit problémy s komunikací,

-      chcete najít klíč k úspěšné spolupráci,

-      hledáte alternativu k běžnému firemnímu vzdělávání,

-      jste ochotní a připravení přijmout zpětnou vazbu, stavět na svých silných stránkách a pracovat na těch slabších.

 

Ideální je DC navázat koučinkem, kde Vás kouč bude provádět dalšími etapami rozvoje.

Naše služby

ico

Permanent Placement
 

Prostřednictvím služby Permanent Placement Vám pomůžeme získat kvalitní kandidáty na hlavní pracovní poměr dle předem stanovených požadavků.

Více o službě
ico

Zprostředkování zaměstnání pro uchazeče

Uchazečům o zaměstnání garantujeme pestrý výběr pracovních pozic napříč jednotlivými obory. V rámci bezplatných odborných konzultací Vám pomůžeme nejen s jejich výběrem, ale připravíme Vás
i na setkání se zaměstnavatelem
a poskytneme objektivní doporučení.

Více o službě
ico

Interim management
 

V rámci Interim managementu pomáháme řešit okamžité personální potřeby pro specifické úkoly nebo projekty na přesně definovaný časový úsek.

Více o službě
ico

Assessment centra 
 

Pomocí AC uvidíte kandidáta „v akci“, odhalíte jeho reakce na specifické pracovní podmínky, jeho orientaci na výsledek, schopnost vést lidi a mnohé další. Můžete tak snadněji posoudit, zda jeho kompetence odpovídají Vašim požadavkům na danou pozici.

Více o službě
ico

Koučink
 

Pomocí koučinku pracujeme s potenciálem daného člověka. Koučování pomáhá dojít efektivněji ke stanoveným cílům, podporuje překonávat pracovní překážky, vnímá individualitu jednotlivce a z ní čerpá podmínky k dalším krokům.

Více o službě
ico

Školení
 

Pravidelné vzdělání a rozvoj zaměstnanců je jedním z faktorů určující jejich výkonnost a produktivitu. Cílem této služby je vytvořit předpoklady pro účinné a efektivní plnění zadaných úkolů podniku.

 

Více o službě
ico

Prověřování technických znalostí uchazečů

Nejen pro samotné uchazeče, ale i pro již stálé zaměstnance nabízíme otestování jejich technických znalostí včetně případného doškolení na míru dle požadavků a potřeb.

 

Více o službě
ico

Outplacement
 

V rámci této služby poskytujeme profesionální podporu zaměstnancům
při žádoucím i nežádoucím odchodu ze zaměstnání. Pomáháme lépe se zorientovat na trhu práce a najít nové zaměstnání dle konkrétních požadavků.

Více o službě
ico

Návrh komplexního HR řešení pro společnosti

Poskytujeme komplexní revizi včetně nastavení personálních procesů ve Vaší společnosti na míru dle potřeb.

Více o službě
ico

Individuální Development centrum (DC)

DC je spolehlivá moderní metoda, která mapuje Vaše kompetence a následně umožňuje nastavení plánu Vašeho dalšího karierního rozvoje.

 

Více o službě