Jak se připravit na pohovor?

 

Co Vás čeká? Jaké typy otázek jsou typické?
Základem úspěchu je dobrá příprava na pohovor.

 

Nejdůležitější je pečlivá příprava

Zjistěte si maximum informací o společnosti a pozici, o kterou se ucházíte. Zamyslete se nad danou pozicí, představte si, jak asi bude práce vypadat a napište si otázky, na které se budete ptát u pohovoru. Napište si seznam svých silných stránek vzhledem k této pozici a také své nedostatky.

První dojem

První dojem už nikdy nesmažete. Zvolte vhodné oblečení vzhledem k pozici a kultuře společnosti. Buďte čistě a přirozeně upraven/a, vyhlížejte sympaticky a přátelsky. Při představení je důležité podání ruky. To by mělo být pevné a klidné, dívejte se při něm druhému do očí.

 

Průběh pohovoru

Na pohovoru jsou nejčastěji probíranými tématy:

  1. Váš životopis – zkušenosti, praxe, důvody odchodů – Personalista se bude ptát na jiné otázky než manažer nebo majitel. Odpovídejte vždy dle skutečnosti, a hlavně ve všech kolech výběrového řízení stejně.
  2. Vaše motivace – proč chcete pracovat na dané pozici v dané společnosti, proč chcete změnu, co je Vaším kariérním cílem, kam směřujete. Dávejte pozor, co od zaměstnavatele slyšíte, a jak na Vás působí. I Vy si vybíráte svého zaměstnavatele a jestliže pozice, nadřízený nebo kultura firmy neodpovídá Vašim představám, výběrové řízení při pohovoru ukončete. To je naprosto v pořádku a ušetříte spoustu starostí sobě i ostatním.
  3. Ověření praktických a jazykových dovedností – zaměstnavatel Vám může dát praktický test například čtení technických výkresů, otázky na odborné termíny a jejich vysvětlení, text v Excelu, nebo může část pohovoru probírat v cizím jazyce. Na to se připravíte například tak, že si v daném jazyce procvičíte popis své praxe nebo přeložíte CV do cizího jazyka.

  1. Porozumění pozici – Váš protějšek představí společnost, popíše danou pozici a bude se snažit, abyste jí co nejvíce porozuměli.
  2. Vaše otázky – stejně důležité jako to, jak odpovídáte na otázky personalisty nebo manažera je i to, na co se ptáte. Ukazujete tím svoji motivaci. Není vhodné ptát se na mzdu nebo na benefity, dokud toto téma druhá strana sama neotevře, nebo pokud pro Vás nejsou tyto benefity životně důležité jako složka mzdy.
  3. Možnost nástupu a mzda – datum možného nástupu je většinou dané okolnostmi, ale o mzdě se dá vyjednávat. Máte dobře připravenou odpověď na otázku na Vaše finanční očekávání a vždy jako první řekněte co nejvyšší přijatelnou částku. Níže můžete jít vždycky.

 

Telefonní nebo video pohovory

Někdy si zaměstnavatel zvolí pohovor na dálku po telefonu, anebo video pohovor přes Skype nebo jinou aplikaci. K takovému pohovoru přistupujte zodpovědně,  jako k osobnímu pohovoru. Ani na videu nezapomeňte na vhodné oblečení.

Chcete poradit?

Rádi Vám s přípravou na pohovor pomůžeme, kontaktujte Lucii Sedláčkovou.